Noteikumi un nosacījumi
Turpinot nākošo soli uz maksājuma veikšanu un pasūtījuma apstiprināšanu, apstiprinu, ka esmu iepazinies ar www.wedish-nutra.lv lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

Pārdošanas nosacījumi regulē tiesiskās attiecības, kas veidojas preces pirkšanas un pārdošanas laikā, starp interneta veikala www.swedish-nutra.lv klientu (turpmāk – Klients) un interneta veikala www.swedish-nutra.lv īpašnieku LLP Agency SIA (turpmāk – www.swedish-nutra.lv). Pārdošanas nosacījumi atbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un nepieciešamības gadījumā (ja rodas strīds vai informācijas trūkuma dēļ), tiek papildināti. Papildus vispārējiem nosacījumiem, attiecības starp Klientu un www.swedish-nutra.lv tiek regulētas balstoties uz godīgiem pirkšanas un pārdošanas principiem, papildus informāciju par preci, kā arī uz noteikumiem, kas aprakstīti sadaļā “Preces atgriešanas un apmaiņas nosacījumi”. www.swedish-nutra.lv patur tiesības mainīt iepriekš minētās instrukcijas un preču cenas vienpusējā kārtībā. Ja Klients noformēja pasūtījumu pirms veiktās izmaiņas stājās spēkā, tad uz viņu tās neattiecas, ja vien likums vai instrukcija, kas darbojās pasūtījuma iesniegšanas brīdī, to neparedz. Noformējot pasūtījumu interneta veikalā www.swedish-nutra.lv un, nomaksājot priekšapmaksu, Klients atzīst, ka ir iepazinies ar pārdošanas nosacījumiem un tiem piekrīt.

Cenrādis un piegāde

Interneta veikalā www.swedish-nutra.lv preču cenas ir norādītas eiro valūtā un neiekļauj piegādes cenu. Piegādes cena ir atkarīga no pasūtījuma noformēšanas laikā izvēlētā piegādes veida. Visās preču cenās ir iekļauts 21% pievienotās vērtības nodoklis. Sīkāku informāciju par piegādes veidiem un cenām var atrast sadaļā “Piegāde”.

Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana

Klienta pirkumu grozs tiek aktivizēts tajā brīdī, kad Klients nospiež uz pogu “Pievienot grozam”. Preces pievienošana pirkuma grozam nenozīmē, ka Klients šo preci noteikti nopirks. Klients var mainīt pirkuma grozā esošo preču skaitu, un, nepieciešamības gadījumā dzēst tajā esošās preces. Grozā esošās preces ir pieejamas arī citiem klientiem, kamēr pasūtījums nav apstiprināts. Lai noformētu pasūtījumu, Klientam jāieiet savā Grozā, kur parādās izvēlēto preču saraksts un piegādes informācija. Pasūtījuma noformēšanas laikā Klients izvēlas sev piemērotāko piegādes veidu. Ir svarīgi pareizi norādīt kontaktinformāciju, lai novērstu iespējamos kavējumus, pārpratumus un papildus izmaksas preču piegādes laikā. Pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja prece ar kādu no pieejamajām maksājumu metodēm. Prece tiek nosūtīta Klientam, kad visa nepieciešamā naudas summa pilnā apmērā tiek saņemta LLP Agency SIA norēķinu kontā.

Pasūtījuma apmaksa

Pasūtījumu var apmaksāt, izmantojot bankas saiti vai ar naudas pārskaitījumu, uz LLP Agency SIA norēķinu kontu. Pasūtījuma apstiprinājums satur sekojošu informāciju: pasūtītā prece, Klienta kontaktinformācija, pasūtīja saņemšanas vieta un LLP Agency SIA uzņēmuma dati.

Atbildība un neparedzēti apstākļi

LLP Agency SIA ir atbildīgs Klienta priekšā par zaudējumiem, kas radušies pārkāpjot dotās instrukcijas noteikumus, tādos gadījumos un apmērā, kādos tas noradīts spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos. Pircējs ir atbildīgs interneta veikala www.swedish-nutra.lv priekšā par zaudējumiem, kas radušies pārkāpjot dotās instrukcijas noteikumus, tādos gadījumos un apmērā, kādos tas noradīts spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos. Neviena no pusēm nav atbildīga par otru pusi, un otrās puses darbības nevar uzskatīt par dotās instrukcijas pārkāpumu attiecībā uz jebkuru pienākumu pildīšanas kavējumu vai to neizpildīšanu, ja kavējuma vai pienākumu neizpildīšanas iemesls nav kontrolējams (neparedzēti apstākļi). Pārdevējs neatmaksā morālo kaitējumu, kurš radies sakarā ar piegādes laika, cenu un citu noteikumu izmaiņām, kas aprakstītas dotajā sadaļā. Pārējie nosacījumi www.swedish-nutra.lv izmanto Klienta personīgo informāciju tikai lai noformētu pasūtījumu. www.swedish-nutra.lv neizplata doto informāciju trešajām personām, izņemot partnerus, kuri nodrošina preces piegādi Klientam, kā arī likumā noteiktajos gadījumos. www.swedish-nutra.lv patur tiesības izmantot Klienta personīgo informāciju ziņu un reklāmas nosūtīšanai. Gadījumā, ja rodas šajā instrukcijā neaprakstītās situācijas, Klients un Termoveļas veikals rīkojas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un tiesību aktiem, kuri reglamentē abu pušu attiecības. Nesaprašanās un strīdi par šajā instrukcijā minēto noteikumu īstenošanu pirmām kārtām tiek noregulēti pārrunu ceļā. Ja strīdus, kas radās ar Līgumu saistītiem noteikumiem, nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, gan Klients, gan www.swedish-nutra.lv savu tiesību aizsardzībai var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā. Visiem patērētājiem visā Eiropas Savienībā ir atvērta jauna elektroniskā vide, ar kuras palīdzību Jūs varat atrisināt sūdzības ar e-komersantiem. Vide atvieglo gan iekšzemes, gan pārrobežu darījumus, kas saistīti ar strīdu izšķiršanu. Vides nosaukums ODR - platforma (Online Dispute Resolution jeb tiešsaistes strīdu izšķiršana) kā arī brīva pieeja pie http://ec.europa.eu/odr.

Autortiesības

Visas interneta veikalā ievietotās fotogrāfijas un teksti ir aizsargāti ar autortiesībām, un to patvaļīgā kopēšana vai printēšana saskaņā ar Autortiesību likumu, ir aizliegta.